Логотип Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Академічна доброчесність в Університеті імені Альфреда Нобеля: запобігання плагіату

15 лютого 2018 року відбулося засідання Студентського об’єднання з якості вищої освіти

Засідання стало продовженням циклу зустрічей, присвячених питанням академічної доброчесності в Університеті імені Альфреда Нобеля.

У зустрічі взяли участь студенти спеціальностей: "Міжнародні економічні відносини", "Психологія" та "Політологія".

Присутні на засіданні Студентського об’єднання з якості вищої освіти зосередились на такому виді порушення академічної доброчесності, як плагіат.

qu2З метою запобігання проявам плагіату під час зустрічі студенти розглянули види плагіату, продовжили знайомитися з основами наукового цитування. Було зроблено огляд і рекомендоване програмне забезпечення для самостійної перевірки наукових текстів на плагіат, що знаходяться у вільному доступі в Інтернеті, а також були висвітлені особливості та функції цих програм. Присутні на засіданні Студентського об’єднання були ознайомлені з діючої в Університеті імені Альфреда Нобеля програмою перевірки кваліфікаційних робіт на плагіат – «AntiPlagiarism».

Усі присутні погодилися з думкою, що профілактика плагіату дуже важлива в освіті. Коректне цитування, вказівка джерел, правильне формування посилань забезпечить здобувачам вищої освіти більший відсоток оригінальності та унікальності в своїх наукових роботах. Погодилися, що під час навчання та написання тез, статей, курсових та кваліфікаційних робіт потрібно використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для попередження використання запозиченого тексту.

Учасники засідання Студентського об’єднання з якості вищої освіти запропонували продовжити розглядати тему дотримання академічної доброчесності в різних ії аспектах.

qu1

qu3

Департамент дидактики вдячний членам Студентського об’єднання з якості вищої освіти за активну участь та доцільні пропозиції.

P.S. Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства.

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52