Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Кафедра права

Основним напрямком роботи кафедри права Університету імені Альфреда Нобеля є забезпечення надання якісних освітніх послуг та підготовка фахівців за спеціальністю «Право», які мають належний рівень знань, навичок та вмінь та які здатні успішно конкурувати на ринку праці.

Відповідно до ліцензії щодо освітньої діяльності Міністерства освіти і науки України в Університеті здійснюється підготовка фахівців спеціальності «Право» за освітнім ступенем «Бакалавр» та «Магістр», як за очною (денною/вечірньою), так і за заочною формами навчання.

У жовтні 2019 року запроваджено вивчення англійської мови для здобувачів вищої освіти.

До освітнього процесу залучено практиків (адвокатів і прокурорів).

На кафедрі права створено юридичну клініку, на базі якої проводиться значна кількість заходів. За допомогою керівника юридичної клініки (адвокат Макарова Т.П.) здобувачі надають консультації, розв'язують практичні юридичні питання, мають можливість проходити практику в Університеті.

З 8 по 15 лютого 2020 р. група здобувачів (11 осіб) проходитиме міжнародне стажування в Університеті HUMANITAS, Польща.

Між Університетом імені Альфреда Нобеля та Радою адвокатів Дніпропетровської області 18 жовтня 2019 року підписано Меморандум про співробітництво з метою надання можливості здобувачам Університету спеціальності «Право» долучитися до адвокатського середовища, відвідувати заходи з підвищення кваліфікації адвокатів задля кращого засвоєння теоретичних знань, отриманих в освітньому процесі, та набуття додаткових навичок і вмінь застосування норм права при вирішенні конкретних життєвих ситуацій.

У приміщеннях Університету імені Альфреда Нобеля проводяться семінари з підвищення кваліфікації для адвокатів м. Дніпро. Здобувачі спеціальності «Право» усіх курсів та форм навчання мають можливість відвідувати такі заходи.

З жовтня 2019 року на кафедрі права регулярно проводяться майстер-класи та гостьові лекції представників органів влади та фахівців правничої сфери (представників адвокатської спільноти, керівництва Нотаріальної палати Дніпропетровської області, керівництва органів безоплатної первинної правової допомоги, представників Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області).

На кафедрі проводиться наукова робота за темою «Основні напрямки сучасного розвитку держави і права в Україні» (№ державної реєстрації 0115U000797). Викладачі кафедри здійснюють наукову діяльність в кримінологічній науково-дослідній лабораторії.

Освітня діяльність з підготовки фахівців за спеціальністю «Право» здійснюється відповідно до вимог МОН України та стандартів Університету імені Альфреда Нобеля. Робота кафедри спрямована на провадження освітньої діяльності відповідно до освітньої програми зі спеціальності «Право» та сучасного рівня розвитку юридичної науки та юридичної практики.

Комплекс навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з права містить усі необхідні матеріали, які розміщуються на FTP сервері та у Google Classroom, що дозволяє забезпечити підготовку на належному рівні.

За кафедрою права закріплений аудиторний фонд з 14 аудиторій, з яких 2 мультимедійні та один комп’ютерний клас. У грудні 2019 року комп’ютерну аудиторію оновлено.

Вероніка Шкабаро - В.о. завідувача кафедри

Вероніка Шкабаро

В.о. завідувача кафедри

Валерій Пєтков - Професор

Валерій Пєтков

Професор

Сергій Пєтков - Професор

Сергій Пєтков

Професор

Тетяна Алфьорова - Доцент

Тетяна Алфьорова

Доцент

Юлія Борисова - Старший викладач

Юлія Борисова

Старший викладач

Владислав Воронін - Лектор

Владислав Воронін

Лектор

Надія Галабурда - Заступник завідувача

Надія Галабурда

Заступник завідувача

Тетяна Лежнєва - Доцент

Тетяна Лежнєва

Доцент

Денис Лихопьок - Лектор

Денис Лихопьок

Лектор

Тетяна Макарова - Викладач

Тетяна Макарова

Викладач

Євген Марченко - Викладач

Євген Марченко

Викладач

Юлія Палєєва - Заступник завідувача

Юлія Палєєва

Заступник завідувача

Олександр Хорошун - Доцент

Олександр Хорошун

Доцент

Станіслав Черноп'ятов - Доцент

Станіслав Черноп'ятов

Доцент

Олена Антонюк - Лектор

Олена Антонюк

Лектор

Володимир Стадниченко - Лектор

Володимир Стадниченко

Лектор

Оксана Карпенко - Лектор

Оксана Карпенко

Лектор

Роман Цалин - Лектор

Роман Цалин

Лектор

Пєтков Сергій Валерійович

Пєтков Сергій Валерійович

Професор кафедри права,
доктор юридичних наук (2005 р.), професор (2007 р.).
Підтвердження атестату професора, Міністерство освіти Словацької республіки (2017 р.)


Біографія Профіль науковця Профіль науковця
Репозиторій

Робота у сфері державного управління

директор Департаменту регіональних представництв, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – 2018 – 2019 рр.

заступник директора, Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України – 2016 р.

начальник Управління конституційного та адміністративного законодавства, заступник директора Департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства – 2015 р.

проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності, Класичний приватний університет – 2008 – 2012 рр.

заступник начальника, Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського університету внутрішніх справ – 2006 – 2008 рр.

Науково-педагогічна робота

професор кафедри військового права Військового інституту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 2018 р. – 2019 р.р.

професор кафедри конституційного та міжнародного права, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського – 2018 р.

професор кафедри публічно-правових дисциплін, Київський міжнародний університет – 2017 р.

професор кафедри спеціальних дисциплін та адміністративної діяльності, Донецький юридичний інститут МВС України – 2015 р.

професор кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Інституту права ім. В. Сташиса, Класичний приватний університет – 2012 – 2015 рр.

Підвищення кваліфікації

протидія дискримінації, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Місія Євросоюзу в Україні – 2018 р.

історія, Софійський університет Святого Климента Охридського – 2017 р.

право, Інститут права та післядипломної освіти Міністерство юстиції України – 2016 р.

управлінська діяльність органів державної влади і місцевого самоуправління, Гуманітарна академія ім. О. Гейштора (Пултуськ, Польша) – 2015 р.

Заохочення

почесний доктор, Познанський коледж комунікацій і менеджменту (Польща) – 2018 р.

почесний професор, Європейський інститут подальшої освіти (Словаччина) – 2017 р.

дійсний член (академік), Міжнародна кадрова академія – 2011 р.

почесний доктор, Тбіліський університет ім. Давида Агмашинабелі (Грузія) – 2009 р.

лауреат премії КМ України «За вклад молоді в розбудову країни» – 2006 р.

«Кращий працівник МВС» – 2006 р.

Громадська діяльність

участь в складі громадських організації: Асоціація кримінологів України, Союз журналістів України, ряді національно-культурних товариств болгар України – 1992 – т.ч.

віце-президент, Європейський інститут безперервної освіти – EIDV (Словаччина) – 2016-2017 рр.

голова антикорупційного комітету, Громадська рада при ДФС України в Запорізькій обл. – 2014 – 2015 рр.

керівник, Інформаційно-аналітичний центр «Громадянське суспільство» – 2009 – 2015 рр.

голова, Громадська організація «Об’єднання вчених Запорізької області» – 2009 – 2015 рр.

Пєтков Валерій Петрович

Пєтков Валерій Петрович

Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права, Заслужений юрист України


Біографія

Шкабаро Вероніка Миколаївна

Шкабаро Вероніка Миколаївна

Кандидат юридичних наук, доцент, В.о.завідувача кафедри, доцент кафедри права


Профіль науковця

Освіта: 

закінчила Дніпровський державний університет за спеціальністю «Правознавство».

Дисципліни:

«Конституційне право України»

«Теорія держави та права»

«Трудове право»

Гринчак Маргарита Олексіївна

Гринчак Маргарита Олексіївна

Кандидат історичних наук, доцент


Профіль науковця

Освіта - Дніпровський національний університет, Історичний факультет (2003).

Кандидат історичних наук «Промислова буржуазія Півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у ІІ половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя» (2008).

Дисципліни:

«Земельне право», «Інформаційне право», «Основи соціально-правового захисту особистості», «Актуальні проблеми державотворення та правотворення», «Організація юридичної служби на підприємстві».

Алфьорова Тетяна Миколаївна

Алфьорова Тетяна Миколаївна

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права


Дисципліни:

«Цивільне право»

Борисова Юлія Володимирівна

Борисова Юлія Володимирівна

Старший викладач


Практична діяльність:

Адвокат

Дисципліни:

«Адміністративне право»

«Адміністративна відповідальність»

Воронін Владислав Валерійович

Воронін Владислав Валерійович

Лектор


Практична діяльність:

Помічник голови в Раді адвокатів

Дисципліни:

«Історія держави та права»

«Організація діловодства»

Галабурда Надія Анатоліївна

Галабурда Надія Анатоліївна

Кандидат юридичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри, доцент кафедри права


Дисципліни:

«Судові та правоохоронні органи»

«Криміналістика»

Лежнєва Тетяна Миколаївна

Лежнєва Тетяна Миколаївна

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права


Профіль науковця

Закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.

Кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. Тема дисертації «Санкції в трудовому праві України».

Дисципліни:

«Основи РЦП»

«Цивільне право (зс)»

«Основи права»

Лихопьок Денис Павлович

Лихопьок Денис Павлович

Лектор


Практична діяльність:

Адвокат

Дисципліни:

«Корпоративне право»

Макарова Тетяна Петрівна

Макарова Тетяна Петрівна

Керівник Юридичної клініки, викладач


Практична діяльність:

Адвокат

Дисципліни:

«Сімейне право»

«Вступ до медіації»

Освіта:

2009 рік отримала Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю

2003 рік закінчила Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю юрист

1993 рік закінчила Інститут управління, бізнесу та права за спеціальністю маркетолог

Працювала:

Територіальне відділення Антимонопольного комітету України

ТОВ «Юридична агенція»

ТОВ Виробнича фірма «Дніпронафта»

АТ Страхова компанія «ФОРТ»

ДП з іноземними інвестиціями «Євро Нафта»

Самостійна адвокатська практика

Спеціалізація:

Сімейне право, цивільне право, адміністративне право, адміністративне процесуальне право, господарське право, господарське процесуальне право, житлове право, авторське право, трудове право, виборче право;

антимонопольне законодавство, податкове законодавство, пенсійне законодавство.

Участь у заходах з підвищення кваліфікації:

Міжнародний практичний тренінг USAID на тему «Врегулювання спорів за участі судді»

Конференція (круглий стіл) ГС «Правозахисна асоціація адвокатів Дніпропетровської області «АСИСТЕНТ» на тему «Адвокатська етика»

Семінари Ради адвокатів Дніпропетровської області на теми: Деякі питання, що виникають при розгляді справ із кредитних правовідносин, Новели Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу

Семінари Національної асоціації адвокатів України на теми: Актуальні питання адміністративного судочинства, Право на справедливий адміністративний судовий розгляд (кримінальні аспекти), Доступ до публічної інформації. Аналіз актуальних питань сімейного права.

Семінари та конференції Регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги на теми: мета та цілі впровадження в системі безоплатної правової допомоги стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі. Структура та зміст стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі.

Форуми Асоціації Адвокатів України за темами:

 1. Судова реформа – нові виклики.
 2. Участь адвокатської та наукової спільноти у формуванні Верховного суду.
 3. Виконання судових рішень – перший досвід роботи за новим законом.
 4. Застосування практики ЄСПЛ при розгляді податкових спорів.
 5. Особливості судового розгляду спорів за участю контролюючих органів.
 6. Доказування у спорах стосовно об’єктів права інтелектуальної власності.
 7. Визнання рішень міжнародних судів та міжнародних арбітражів.
 8. Банки vs позичальники: останні тенденції судової практики.
 9. Право на справедливий суд в Україні в контексті практики ЄСПЛ.

Марченко Євген Олександрович

Марченко Євген Олександрович

Викладач кафедри права


Дисципліни:

«Виконавче провадження»

«Цивільний процес»

Палєєва Юлія Сергіївна

Палєєва Юлія Сергіївна

Заступник завідувача кафедри, старший викладач


Дисципліни:

«Компаративістика»

«Основи права ЄС»

«Державне право зарубіжних країн»

Хорошун Олександр Віталійович

Хорошун Олександр Віталійович

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри права


Дисципліни:

«Кримінологія»

«Кримінальне право»

Черваков Андрій Анатолійович

Черваков Андрій Анатолійович

Викладач


Черноп'ятов Станіслав Володимирович

Черноп'ятов Станіслав Володимирович

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри права


Профіль науковця

Освіта: Закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.

Кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. Тема дисертації «Охоронні трудові правовідносини».

Дисципліни:

«Трудове право (зс)»

«Основи права»

Антонюк Олена Володимирівна

Антонюк Олена Володимирівна

Кандидат юридичних наук, лектор


Практична діяльність:

Адвокат

Дисципліни:

«Адвокатура»

Стадниченко Володимир Юрійович

Стадниченко Володимир Юрійович

Лектор


Практична діяльність:

Адвокат

Дисципліни:

«Адвокатура (зс)»

Карпенко Оксана Іванівна

Карпенко Оксана Іванівна

Лектор


Практична діяльність:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області

Дисципліни:

«Судові та правоохоронні органи України»

Цалин Роман Володимирович

Цалин Роман Володимирович

Кандидат юридичних наук, лектор


Практична діяльність:

Адвокат

Дисципліни:

«Кримінальний процес»

Клімчук Юлія Олександрівна

Клімчук Юлія Олександрівна

Секретар кафедри права


Марія Артем'єва -

Марія Артем'єва

Юлія Борисова -

Юлія Борисова

Юлія Вишневська -

Юлія Вишневська

Владислав Вишневський -

Владислав Вишневський

Владислав Воронін -

Владислав Воронін

Андрій Гусак -

Андрій Гусак

Альона Кім -

Альона Кім

Павло Колодочка -

Павло Колодочка

Роман Кравченко -

Роман Кравченко

Юлія Крикливець -

Юлія Крикливець

Максим Легенченко -

Максим Легенченко

Станіслав Ліфлянчик -

Станіслав Ліфлянчик

Євгенія Матросова -

Євгенія Матросова

Юлія Палєєва -

Юлія Палєєва

Ігор Туз -

Ігор Туз

Вікторія Чорнойван -

Вікторія Чорнойван

Олександр Чорнойван -

Олександр Чорнойван

Віталій Юрченко -

Віталій Юрченко

Артем'єва Марія Сергіївна

Артем'єва Марія Сергіївна


Юрисконсульт Юридичної компанії "Правовий захист", м. Маріуполь.

Борисова (Антонова) Юлія Володимирівна

Борисова (Антонова) Юлія Володимирівна


Народилася 20.05.1985

Закінчила Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля (Дніпропетровський університет економіки та права) у 2006 році, отримала диплом НР №30300189 з відзнакою, за напрямком підготовки "Правознавство"

Адвокат, старший викладач кафедри права Університету імені Альфреда Нобеля.

Вишневська Юлія Михайлівна

Вишневська Юлія Михайлівна


2005-2010 роки – Університет імені Альфреда Нобеля, диплом спеціаліста за спеціальністю «Правознавство» з відзнакою

Станом на сьогодні:

Адвокат, медіатор, член Національної асоціації медіаторів України, член Асоціації правників України.

Вишневський Владислав Іванович

Вишневський Владислав Іванович


2005-2010 роки – Університет імені Альфреда Нобеля, диплом спеціаліста за спеціальністю «Правознавство» з відзнакою

Станом на сьогодні:

Партнер ТОВ «Юридична компанія «Мистецтво Права»

Адвокат, арбітражний керуючий.

Воронін Владислав Валерійович

Воронін Владислав Валерійович


Магістр, рік випуску 2018

Посада: Помічник Голови Ради адвокатів Дніпропетровської області

Викладач кафедри права Університету імені Альфреда Нобеля.

Гусак Андрій Ігорович

Гусак Андрій Ігорович


Рік закінчення: 2018

Місце роботи, посада: Адвокатське бюро Станіслава Казанцева "Джастіс", помічник адвоката Казанцева Станіслава В'ячеславовича

Що дало навчання в університеті: "Основну базу знань для подальшої роботи в юридичній сфері"

Кім (Дубовик) Альона Вадимівна

Кім (Дубовик) Альона Вадимівна


Рік випуску: 2010

Місце роботи: Царичанський районний відділ державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)

Посада: начальник відділу

Освіта в університеті дала мені старт знайти себе в цьому житті. Наш декан Олена Вікторівна Пушкіна та викладачі факультету завжди говорили нам «Юристи найкращі, ви найкращі!», і ця фраза завжди супутня в моєму житті, адже ніколи не потрібно зупинятись, якщо в тебе є мета, бо «ми найкращі». Багаж знань отриманий мною в університеті, як у сфері юриспруденції, так і в бухгалтерському обліку, основах економіки, діловодства, допомогли мені досягти мети. З простого державного виконавця я стала начальником відділу державної виконавчої служби.

Колодочка Павло Олександрович

Колодочка Павло Олександрович


Закінчив у 2008 році Дніпропетровський університет економіки та права й отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста-спеціаліста.

З 2011-го року прийнятий в Акціонерне товариство Комерційний Банк «ПриватБанк» (Головний офіс) на посаду юрисконсульта.

За період роботи був підвищений з переведенням на посаду провідного юрисконсульта.

На теперішній час обіймає посаду головного юрисконсульта.

Основні функції, що виконуються:

1. Діяльність, спрямована на стягнення проблемної заборгованості (супровід справ у загальних та спеціалізованих судах усіх юрисдикцій, підготовка процесуальних документів, в тому числі позовів, апеляційних та касаційних скарг, відкликів на позови, апеляційні, касаційні скарги противників), в тому числі з боржників, які є пов'язаними з Банком особами з безпосереднім супроводженням справ як у судах в межах Дніпропетровської області, так і у м. Києві, а також в інших регіонах України у судових засіданнях, які проводяться в режимі відеоконференції.

2. Супровід судових справ за позовами до Банку з боку індивідуальних, корпоративних VIP-клієнтів та пов'язаних з Банком осіб.

3. Діяльність у відношенні боржників, які перебувають у стані припинення (самоліквідації), спрямована на визнання останніми грошових вимог Банку добровільно, шляхом здійснення плану заходів з метою спонукання таких боржників на відправлення в адресу Банку відповідних письмових відповідей та/або в судовому порядку шляхом отримання відповідних судових рішень або судових рішень про стягнення заборгованості як з вказаної категорії боржників, так і з їх поручителів по наявним перед Банком зобов'язанням.

4. Застосування положень процесуальних кодексів в редакції, яка діє з 15.12.2017 року в тому числі в частині застосування у відношенні боржників заходів процесуального примусу, а саме: штраф, повернення або залишення без розгляду заяви, скарги, клопотання.

5. Аналіз судової практики з метою внесення змін в технологію роботи.

6. Надання юридичних консультацій (юридичної експертизи) по справах для виконавців у регіональних підрозділах з наданням необхідних правових позицій, а також рекомендацій по захисту інтересів Банку.

7. В окремих випадках узгодження з Напрямками Банку тексту позовних заяв, суті позовних вимог та підсудності при підготовці позовних заяв.

Професійні досягнення:

1) супроводження понад 300 активів, по яким пред’являються позовні заяви з оплатою судового збору у максимальному розмірі з відповідним представленням інтересів Банка у судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій усіх юрисдикцій з отриманням позитивних судових рішень про стягнення заборгованості та/або звернення стягнення на майно, а також щодо боржників, які перебувають у стані припинення (самоліквідації) — про визнання грошових вимог Банку.

2) за результатом проведення позасудової роботи (листування, очні зустрічі у містах Дніпро, Київ) досягнуто здійснення погашень великими боржниками наявних сум заборгованості добровільно, а також визнання грошових вимог Банку.

3) за підсумками самостійно здійсненої перевірки нарахування складової боргу, яка розраховується за складною математичною формулою та в результаті її опрацювання спільно з Бухгалтерією Банка реалізовані заходи, які дозволяють будь-якому співробітнику Банку своєчасно та в повному обсязі отримувати від Бухгалтерії Банку необхідні та правильні розрахунки боргу разом з письмовими розшифруваннями їх нарахування з виключенням можливості наявності в таких розрахунках некоректних значень сум заборгованості.

4) одним з перших з перших у Банку отримано рішення на користь Банку про стягнення боргу при активній протидії опонента з-поміж пов'язаних з Банком осіб (інтереси якого представляв випускник «першого» випуску правознавців Університету), в тому числі щодо стягнення сум боргу за вищевказаною математичною формулою — http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78081147.

5) По справах за позовами Банку з урахуванням наданих Банком заперечень вдалось досягнути відмови Суду Боржникам, зокрема з-поміж пов'язаних з Банком осіб, у задоволенні наступних клопотань про:

- призначення судової економічної експертизи (http://reyestr.court.gov.ua/Review/75371899; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77430844),

- витребування від Банку документів розрахунку винагороди за користування кредитом, яка розраховується за складною математичною формулою та із задоволенням зустрічного клопотання Банку про витребування аналогічних документів від Відповідача - http://reyestr.court.gov.ua/Review/76292920, http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77328442; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77751917;

- зупинення розгляду судового провадження до набрання чинності рішенням у справі за позовом Відповідача про визнання укладеного договору недійсним - http://reyestr.court.gov.ua/Review/73691221;

6) одним з перших у Банку по справі, яка перебуває на судовій експертизі вдалось уникнути як надання великого обсягу витребуваних судовим експертом документів, так і проведення самої експертизи розрахунку, попри клопотання судового експерта, шляхом подачі клопотання із запитаннями від Банку до судового експерта, в результаті чого справа повернута в суд без проведення судової експертизи не з вини Банка із відновленням провадження та призначенням її до розгляду - http://reyestr.court.gov.ua/Review/76475666 та ухваленням рішення на користь Банку.

7) дотримуючись аналогічної тактики, у справі, яка судом витребовувалась від Експертної установи із призначенням її до розгляду - http://reyestr.court.gov.ua/Review/76812566 з метою розгляду відповідного клопотання Банку із запитання до судового експерта та в ході розгляду якої суд встановив, що ряд витребуваних судовим експертом документів вже наявні в матеріалах справи, а судовий експерт у своїй письмовій відповіді зазначив про відсутність необхідності повторно надавати витребуваний останнім пакет документів - http://reyestr.court.gov.ua/Review/77493877.

Кравченко Роман Олегович

Кравченко Роман Олегович


Народився 10.08.1991 р.

У 2008 році закінчив Дніпропетровську середню школу № 9 (з поглибленим вивченням англійської мови)

У 2013 році успішно закінчив навчання в Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Правознавство» та отримав диплом магістра з відзнакою

У 2018 році отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю

З 2019 року працює адвокатом.

Крикливець (Майко) Юлія Олександрівна

Крикливець (Майко) Юлія Олександрівна


У 2016 році закінчила Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, факультет правознавства та отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Право» та здобула кваліфікацію бакалавра права з відзнакою.

У 2017 році закінчила університет «Гуманітас» у Польщі, факультет менеджменту та здобула кваліфікацію менеджмент «Управління компанією на внутрішньому і зовнішньому ринку» з відзнакою.

У 2018 році закінчила Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, факультет правознавства та здобула кваліфікацію магістра права з відзнакою.

Отримувала іменну стипендію міського голови Дніпра за відмінні досягнення у навчанні.

Відповідальна, цілеспрямована, навчалася на відмінно, тому, що, вважаю, що освіта — це рушійна сила прогресу і людина з відмінним освітою може досягти бажаних результатів і реалізувати поставлені завдання.

Люблю вивчати щось нове і корисне. Захоплююся вивченням англійської мови, проходила мовні курси в Кембриджі й склала міжнародні іспити з англійської мови на відмінно. Так, як знання іноземної мови — це не тільки підвищення інтелекту, але і додаткові можливості.

Працюю на посаді головного юриста в міжнародній IT-компанії. Завдяки отриманому багажу знань в університеті з легкістю виконую завдання компанії. Знання іноземної мови стало мені у пригоді, адже це необхідний елемент для успішної реалізації цілей компанії та комунікації з міжнародними контрагентами.

Навчання в університеті дало можливість не тільки отримати необхідний фундамент знань та навичок для успішного працевлаштування, а й дало змогу розвивати ораторські здібності, беручи участь у конференціях, публікуючи наукові роботи у фахових українських та міжнародних виданнях.

Вдячна керівництву та викладацькому складу університету за отримані знання, дружні стосунки та комфортні умови для навчання!

Максим Легенченко

Максим Легенченко


Бакалавр права 2003 - 2007

Магістратура ДНУ 2008

Юрист Дніпропетровської міської ради 2008-2015. Адвокат з 2012. Автор практичного посібника «Практичні аспекти оренди комунального майна в Україні» - 2013. Магістратура з адвокатури Університета Аліканте (Іспанія) - 2017. 

Юридичний іспанський диплом - 2019

З 2020 здобувач докторантури (аспірантури) Університета Аліканте

Володіє англійською, іспанською, німецькою та французькою мовами

Займається юридичною практикою в м.Аліканте (Іспанія).

Ліфлянчик Станіслав Ігорович

Ліфлянчик Станіслав Ігорович


Рік випуску: 2007

З 2004 року у вільний час від навчання працював молодшим юристом в адвокатських конторах.

З 2007 року по 2012 рік працював юристом в Адвокатській фірмі «Династія».

У 2012 році орендував у знайомої колеги маленький кабінет та розпочав свою юридичну практику.

У 2016 році разом з адвокатом Нестеченко Дмитром об’єднались під спільним брендом Адвокатська фірма «ПАКС» та працюємо разом по сьогоднішній день.

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю отримав 08 червня 2017 року.

Таким чином, вже майже 16 років успішно займаюсь судовою практикою практично у всіх сферах права, а саме: Корпоративне право; податкові, господарські та цивільні спори; спадкове та майнове право; вирішення сімейних спорів, в тому числі в мировому порядку; багато іншого.

Як відомо, в Дніпропетровському університеті економіки та права, який наразі став Університетом імені Альфреда Нобеля, я розпочав навчання у 2002 році.

З першого дня я прийняв для себе рішення отримати від студентського життя максимум. А тому, окрім навчання, я просто, буквально не злазив зі сцени актового залу. Брав участь у всіх фестивалях, концертах КВНах, «Студентській Республіці», студентській газеті, тощо. Як я все встигав, навіть не уявляю. При тому, що вчився я доволі непогано.

Можливо через звичку до публічних виступів я і придбав навички успішних виступів в судових засіданнях.

Крім того, я досі з теплом згадую колектив кафедри права. Не дивлячись на те, що я був лише студентом, але серед них я завжди відчував себе своїм. Частиною університету. Частиною їх великої справи.

У своєму рідному університеті я став тим, ким я є зараз. Я визначився з професією, знайшов велику кількість друзів, і, навіть, на деякий час, відчув, що таке популярність. Він дав мені дуже багато.

Дякую тобі, Університет імені Альфреда Нобеля!

Матросова Євгенія Олександрівна

Матросова Євгенія Олександрівна


Відомості про освіту:

2005-2010 – Дніпропетровський університет економіки та права за спеціальністю «правознавство», диплом з відзнакою, сучасна назва ВНЗ – Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля

2014 – навчання на програмі «Базові навички медіатора» в Українському центрі медіації при Києво-Могилянській бізнес школі

2016 – навчання в аспірантурі юридичного факультету Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара

Досвід роботи:

16.08.2010 -07.08.2014 роки - юрисконсульт юридичного відділу Корпорації МСК: Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародна будівельна компанія «Україна-Канада», Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпроуніверсал», Товариства з обмеженою відповідальністю «МСК-Сервіс»

12.07.2014 – медіатор

17.09.2014 – по цей час директор та учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «ПРАВОВЕД»

10.2015 – 10.2020 - депутат 7 скликання Слобожанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровсьої області, член бюджетної комісії

22.01.2016 року – адвокат.

Палєєва Юлія Сергіївна

Палєєва Юлія Сергіївна


Туз Ігор Ігорович

Туз Ігор Ігорович


Закінчив у 2010 році Дніпропетровський університет економіки та права й отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юрист-спеціаліст.

Працює в органах прокуратури з 2013 року. Наразі обіймає посаду прокурора Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області. Має класний чин – юрист 1 класу.

За час роботи в органах прокуратури, неодноразово заохочувався керівництвом прокуратури Дніпропетровської області з високі досягнення у роботі та сумлінне виконання своїх професійних обов’язків.

Чорнойван (Зленко) Вікторія Олексіївна

Чорнойван (Зленко) Вікторія Олексіївна


Головний спеціаліст відділу державної реєстрації нормативно-правових актів Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства Юстиції (м. Дніпро)

Вища освіта здобута в Університеті економіки та права, насамперед відчинила перед нами двері у майбутнє, ми отримали відповідні знання та коло близьких до нас людей. Отримавши вищу освіту, ми здобули базу для подальшого формування себе як особистості та незалежної людини, здобули стимул для подальшого самовдосконалення та навчання вже на практиці. А крім цього, саме під час навчання ми знайшли один одного та створили свою власну сім’ю.

Чорнойван Олександр Васильович

Чорнойван Олександр Васильович


Помічник судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпра

Вища освіта здобута в Університеті економіки та права, насамперед відчинила перед нами двері у майбутнє, ми отримали відповідні знання та коло близьких до нас людей. Отримавши вищу освіту, ми здобули базу для подальшого формування себе як особистості та незалежної людини, здобули стимул для подальшого самовдосконалення та навчання вже на практиці. А крім цього, саме під час навчання ми знайшли один одного та створили свою власну сім’ю.

Юрченко Віталій Володимирович

Юрченко Віталій Володимирович


У 2010 році закінчив Дніпропетровський університет економіки та права за спеціальністю «Правознавство»,

У 2011-2012 рр. проходив військову службу в Збройних Силах України

З 2012 по 2015 рік обіймав посаду прокурора Дніпровського району міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області

з 2015 року та по теперішній час прокурор Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області

Наказом Генерального прокурора України присвоєно класний чин юрист 1 класу.

Запрошуємо учнів 9–11 класів середніх загальноосвітніх закладів взяти участь у Турнірі юних правознавців на Кубок Президента Університету імені Альфреда Нобеля!

КАФЕДРА ПРАВА

Запрошує учнів 9–11 класів

середніх загальноосвітніх закладів взяти участь у

ТУРНІРІ ЮНИХ ПРАВОЗНАВЦІВ

НА КУБОК ПРЕЗИДЕНТА

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ,

що проводиться

28 лютого 2020 року

До участі у Турнірі запрошуються команди середніх загальноосвітніх закладів з 5 осіб.

Турнір проводиться у 4 етапи на базі Університету. I етап Турніру – презентація команд; II–IV етапи Турніру – змагання, в яких команди почергово виступають в ролях Доповідача, Опонента, Рецензента (а також Спостерігача – у разі участі 4 команд) в кожній групі.

Детальніша інформація про правила проведення Турніру міститься у Положенні про Турнір.

Питання для проведення II–IV етапів Турніру.

Для участі у Турнірі необхідно до 7 лютого 2020 року (включно) заповнити заявку за посиланням.

Після отримання заявки Оргкомітетом буде надіслано підтвердження та, за необхідності, офіційне запрошення.

За результатами участі у заході команди нагороджуються цінними подарунками.

 

Контакти оргкомітету

Кафедра права Університету імені Альфреда Нобеля.

вул. Січеславська Набережна 18, м. Дніпро, 49000, Україна

Лежнєва Тетяна Миколаївна (заступник Голови оргкомітету), к.ю.н., доцент, доцент кафедри права, тел. 097-916-63-93.

Шкабаро Вероніка Миколаївна, к.ю.н., доцент, в.о. завідувача кафедри права, тел. 066-772-17-71.

E-mail оргкомітету: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Кіберзлочинність

Злочини у сфері інформаційних технологій – це поширення шкідливих вірусів, злом паролів, шахрайство, крадіжка номерів банківських карт та інших банківських реквізитів, фішинг, поширення протиправної інформації: наклепу, матеріалів порнографічного характеру, матеріалів, що збуджують міжнаціональну та міжрелігійну ворожнечу через Інтернет, а також шкідливе втручання через комп'ютерні мережі в роботу різних систем.

Юридична клініка кафедри права Університету імені Альфреда Нобеля є невіддільною складовою навчального процесу і сприяє залученню здобувачів вищої освіти до практичної діяльності.

Основним завданням Юридичної клініки є надання безкоштовної юридичної допомоги малозабезпеченим верствам населення.

До практичної роботи в юридичній клініці як консультанти та асистенти залучаються здобувачі вищої освіти спеціальності «Право».

Робота в Юридичній клініці надає можливість перевірити свої знання, заздалегідь якісно підготуватись до практичної юридичної діяльності, набути професійних навичок, здобути перший досвід спілкування з клієнтами та складання юридичних документів. Набуті практичні навички під час роботи в юридичній клініці надалі допомагають випускникам у практичні юридичній діяльності

Діяльність Юридичної клініки спрямована на розв'язання загальносоціальної проблеми – усунення правового нігілізму серед населення, надання громадянам соціально-вразливих категорій безоплатної юридичної допомоги, підвищення професійного рівня випускників юридичного факультету, сприяння запровадженню сучасних методів освіти з поєднанням теоретичних напрацювань та практичних навичок з конкретних питань.

Юридична клініка здійснює консультування населення з питань сімейного, спадкового, трудового, житлового, цивільного права, пенсійного законодавства, а також з питань захисту прав дитини та соціального забезпечення. В межах надання первинної правової допомоги консультанти допомагають в складанні документів правового характеру.

Отже, основана діяльність юридичної клініки спрямована на:

• консультування малозабезпечених верств населення;
• складання документів правового характеру;
• проведення правороз’яснювальної роботи;
• читання лекцій, організації круглих столів, виступів на правові теми.


Урок правосуддя для студентів-правознавців

Студенти УАН спеціальності "Право" відвідали Дніпропетровський окружний адміністративний суд, у якому було проведено День відкритих дверей.

Суддя Ільков В.В. та суддя Луніна О.С. провели для студентів університету Урок правосуддя.

Дякуємо голові суду Кореневу А.О., усьому керівництву суду та суддям за запрошення та цікавий проведений захід.

Сподіваємось на плідну тривалу співпрацю та наступні заходи.


Презентація початку роботи Юридичної клініки кафедри права Університету імені Альфреда Нобеля

1 листопада 2019 року відбулася презентація початку роботи Юридичної клініки кафедри права Університету імені Альфреда Нобеля за участі першого проректора, професора, доктора юридичних наук Пєткова С.В., в.о. завідувача кафедри права Шкабаро В.М. та керівника Юридичної клініки кафедри права, адвоката Макарової Т.П.

До практичної роботи в юридичній клініці у якості консультантів та асистентів залучатимуться студенти спеціальності "Право".

Робота Юридичної клініки має на меті надати студентам можливість перевірити свої знання, заздалегідь якісно підготуватись до практичної юридичної діяльності, набути професійних навичок, здобути перший досвід спілкування з клієнтами та складання юридичних документів.Шкабаро Вероніка Миколаївна

В.о. завідувача

 • +38 (056) 372-88-15
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Клімчук Юлія Олександрівна

Фахівець

 • +38 (0562) 31-20-48
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57