Логотип Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Кафедра інноваційного менеджменту та фінансової аналітики


Презентація спеціальності «Менеджмент»

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА АБІТУРІЄНТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТ

Презентація програми "Інноваційні фінанси: цифрові технології (Digital finance)"

Презентація бакалаврської програми "Облік і оподаткування"

Презентація магістерської програми "Облік і оподаткування"

Відгуки «Інноваційні фінанси», «Облік і оподаткування»

Запрошуємо на проєкт «Цікаве про фінанси»Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Менеджмент», «Фінанси, банківська справа та страхування».

Навчальний процес повністю забезпечений відповідними методичними розробками та посібниками. Підготовка фахівців ведеться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам. Використовується найновіша навчально-методична література з ринкової економіки, маркетингу, менеджменту та інших дисциплін.

До викладання окремих дисциплін залучаються тренери-консультанти бізнес-шкіл, представники практичного бізнесу. Студентам надається можливість оволодіти двома іноземними мовами для вільного спілкування за кордоном та роботи з іноземною літературою, а також комп'ютерною технікою на рівні сучасних вимог. Проходження виробничої та переддипломної практики можливо як на провідних вітчизняних, так і на зарубіжних підприємствах. Крім традиційних форм навчання широко використовуються методи активного навчання - виконання імітаційних вправ, аналіз конкретних ситуацій, що виникають на практиці в діяльності менеджерів різного профілю, організація ролевих та ділових ігор тощо. Широко застосовуються програмні комплекси для вирішення типових проблем менеджменту.

Викладачі

Ганна Митрофанова - Завідувач кафедри

Ганна Митрофанова

Завідувач кафедри

Ольга Євтушенко - Заступник завідувача

Ольга Євтушенко

Заступник завідувача

Володимир Момот - Професор

Володимир Момот

Професор

Олена Литвиненко - Доцент

Олена Литвиненко

Доцент

Тетяна Болгар - Професор

Тетяна Болгар

Професор

Галина Крамаренко - Професор

Галина Крамаренко

Професор

Зоя Пестовська - Заступник завідувача

Зоя Пестовська

Заступник завідувача

Вікторія Вареник - Доцент

Вікторія Вареник

Доцент

Жанна Піскова - Доцент

Жанна Піскова

Доцент

Юлія Заволока - Доцент

Юлія Заволока

Доцент

Митрофанова Ганна Яківна

Митрофанова Ганна Яківна

д.е.н., доцент, завідувач кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики Університету імені Альфреда Нобеля


Академія Репозитарій

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..ua

Професійна діяльність

2020 по теперішній час - завідувач кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2019 по теперішній час - експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (NAQA), Україна

2019  по теперішній час - голова Комітету якості академічних стандартів Університету імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2018 2020 - завідувач кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2015 2018 - проректор із забезпечення якості вищої освіти, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2014 2015 - проректор з науково-педагогічної роботи, організації та контролю за навчально-виховним процесом, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2008 2014 – начальник навчально-методичного центру, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2006 2014 – доцент кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

2003 2006 – старший викладач кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

2001 2003 – старший викладач кафедри економічної теорії, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

2000 2001 – старший викладач кафедри інформатики та математичних методів в економіці, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

1994 2000 – асистент кафедри інформатики та математичних методів в економіці Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

1993 1994 – інспектор відділу кадрів та канцелярії, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

1992 1993 – вчитель фізики міської фізико-математичної школи № 111, Дніпро, Україна.

Освіта

2018 2020 - отримання кваліфікації «Магістр з менеджменту», Університет Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2015  2017 - отримання кваліфікації «Спеціаліст з філології», Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2015 – Захист докторської дисертації за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, Національний гірничий університет, Дніпро, Україна.

2006 – Отримання вченого звання доцента кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2005 – Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

1997-1999 – отримання кваліфікації «Спеціаліст з фінансів», Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

1989-1994 – отримання кваліфікації «Спеціаліст з фізики», фізик-викладач, Дніпропетровський національний університет, Дніпро, Україна

Детальніше

Євтушенко Ольга Анатоліївна

Євтушенко Ольга Анатоліївна

Кандидат економічних наук


Академія Репозитарій

2017 - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.Тема дисертації– «Управління фінансовим забезпеченням відтворення основних засобів машинобудівних підприємств» (спеціальність – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

у 1996 р. – закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит».

у 1994 р. – закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Фізика».

Дисципліни: «Контролінг», «Реінжиніринг», «Вступ до фаху», «Ризик-менеджмент», «Державне та регіональне управління», «Міжнародний менеджмент» (практичні заняття), «Операційний менеджмент», «Логістика».

Момот Володимир Євгенович

Момот Володимир Євгенович

Доктор економічних наук, професор


Академія НАН Репозитарій

З 2009 року веде заняття в рамках програми МВА у Міжнародній школі бізнесу УАН.

З 2004 по 2014 рік був членом Науково-методичної комісії з менеджменту МОН України. 3 2006 по 2014 рік був членом експертної ради з менеджменту й торгівлі МОН України.

У 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами за темою «Стратегія підприємства в умовах невизначеності середовища господарювання (методологічний аспект)»; рішенням ВАК від 13.04.05 присуджено науковий ступінь доктора економічних наук.Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти та науки України від 16.02.2006 р. присвоєно вчене звання професора кафедри менеджменту.

У 2002 році отримав другу вищу освіту зі спеціальності «Менеджмент організацій».

У 1994 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.05 – Механіка рідини, газу та плазми.

У 1987 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Двигуни літальних апаратів».

Литвиненко Олена Миколаївна

Литвиненко Олена Миколаївна

Кандидат економічних наук


Академія Репозитарій

Науковий стаж складає 10 років. Закінчила факультет “Міжнародної економіки” Дніпровського національного університету за спеціальністю “Управління трудовими ресурсами і економіка праці”.

Працює викладачем в Університеті імені Альфреда Нобеля з 2006 року.

Значну увагу приділяє використанню сучасних технічних засобів викладання. Постійно підвищує свій професійний рівень, а саме: вдосконалює зміст лекційного матеріалу та практичних занять з дисциплін, що викладаються. Працює над дисертацією.

Дисципліни: корпоративна культура, управління персоналом, основи менеджменту, менеджмент, бізнес-комунікації, курсове проектування.

Коло наукових інтересів: корпоративна культура, управління персоналом, мотивація персоналу.

Сокуренко Петро Іванович

Сокуренко Петро Іванович

Кандидат економічних наук, доцент


Малашенко Юлія Анатоліївна

Малашенко Юлія Анатоліївна

Доцент кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики


Болгар Тетяна Миколаївна

Болгар Тетяна Миколаївна

Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, професор кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики Університету імені Альфреда Нобеля


Академія Репозитарій ID: 0087022  /

0000-0003-1066-249X

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:

2019 – отримання вченого звання професора кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування;

2017-2019 – отримання кваліфікації «Магістр з філології», Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

2017 – отримання звання академіка Академії економічних наук України зі спеціальності «Фінанси»;

2016 Захист докторської дисертації зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, Україна;

2011 – Отримання вченого звання доцента кафедри фінансів та банківської справи;

2009 Захист кандидатської дисертації зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, Українська академія банківської справи НБУ, Суми, Україна;

2000 – отримання кваліфікації спеціаліста «Економіст з обліку та аудиту», Академія управління, бізнесу та права, Дніпропетровськ, Україна

1986 – отримання кваліфікації «Інженер-механік», Харківський політехнічний інститут, Кременчуцька філія, Україна.

Професійна діяльність

2019 – по теперішній час – професор кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

2017 – 2019 – завідувач кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

2016 – 2017 – професор кафедри фінансів та банківської справи, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Полтава, Україна;

2008 – 2016 – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та обліку, Кременчуцький інститут Університету імені Альфреда Нобеля, Кременчук, Україна;

2000 – 2008 – методист, викладач, старший викладач кафедри фінансів та банківської справи, Кременчуцький інститут Університету імені Альфреда Нобеля, Кременчук, Україна.

Детальніше

Крамаренко Галина Олександрівна

Крамаренко Галина Олександрівна

Доктор економічних наук, професор


Академія НАН Репозитарій

ID: 0944614  /

Академік Академії економічних наук України.

Очолює наукову школу з питань розробки фінансово-економічних проблем, фінансового забезпечення соціальної політики.

Приймає участь у Міжрегіональному науково-методичному семінарі «Реалізація основних принципів Болонської декларації у вищих навчальних закладах».

Під керівництвом Г.А.Крамаренко розробляються сучасні навчальні плани, створюються підручники і навчальні посібники нового покоління. Розроблені та опубліковані магістерські програми, навчально-методичні видання відповідають інноваційним процесам у вищій освіті.

Приймає активну участь у Всеукраїнському конкурсі наукових і дипломних робіт студентів за напрямом підготовки спеціалістів спеціальності «Фінанси та кредит».

Керує науковою школою «Проблеми та перспективи становлення фінансової системи України».

Галина Олександрівна – автор близько 100 наукових і науково-методичних видань, серед яких 8 монографій, 9 підручників та навчальних посібників.

Вареник Вікторія Миколаївна

Вареник Вікторія Миколаївна

к.е.н., доцент, доцент кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики Університету імені Альфреда Нобеля


Академія Репозитарій ID: 0053224  /

0000-0002-2320-4642 Профіль

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Професійна діяльність

2019 – 2020 завідувач кафедри фінансової аналітики та міжнародного аудиту, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2014 – 2019 Доцент кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2013 – 2014 Доцент кафедри міжнародних фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2012 – 2014 Заступник керівника напряму підготовки «Фінанси і кредит» по денній і заочній формі навчання Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Україна

2010 – 2012 Заступник керівника напряму підготовки «Фінанси і кредит» по денній формі навчання Дніпропетровський університет економіки та права, Дніпропетровськ, Україна

2007 – 2010 Заступник директора Інституту міжнародних фінансів по денній формі навчання, Дніпропетровський університет економіки та права, Дніпропетровськ, Україна

2006 – 2007 Старший викладач кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський університет економіки та права, Дніпропетровськ, Україна

2004 – 2006 Викладач кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський університет економіки та права, Дніпропетровськ, Україна

Освіта

2016 – 2017 отримання кваліфікації «Спеціаліст з філології», Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

2014 присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародних фінансів та банківської справи 12ДЦ № 040123 від 31.10.2014 р.

2013 Отримання диплому кандидата наук зі спеціальності економіка та управління національним господарством ДК № 011098 від 25.01.2013 р.

2012 Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, Дніпропетровський університет економіки та права, Дніпропетровськ, Україна

1999 – 2004 Вища освіта: Дніпропетровський університет економіки та права, спеціальність – фінанси, магістр, Дніпропетровський університет економіки та права, Дніпропетровськ, Україна

Детальніше

Пестовська Зоя Станіславівна

Пестовська Зоя Станіславівна

к.е.н., доцент, заступник завідувача, доцент кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики Університету імені Альфреда Нобеля


Академія Репозитарій ID: 1257775  /

0000-0001-9536-8008 Профіль

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Професійна діяльність

2020 - по теперішній час доцент кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики Університету імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2020 - по теперішній час заступник завідувача кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики Університету імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2017-2020 доцент кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування Університету імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2016-2020 заступник завідувача кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування Університету імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2010-2012 заступник керівника спеціальності «Фінанси та кредит» (заочна форма), Університет Альфреда Нобеля, Дніпропетровськ, Україна

2007-2010 заступник директора Інституту міжнародних фінансів (заочна форма), Дніпропетровський університет економіки та права, Дніпропетровськ, Україна

2007-2017 старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету економіки та права, Дніпропетровськ, Україна

2003-2007 заступник декана фінансово-економічного факультету Дніпропетровського університету економіки та права, Україна

2003-2007 викладач кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету економіки та права, Дніпропетровськ, Україна

1998-2003 асистент кафедри обліку та аудиту Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту

Загальний науково-педагогічний стаж 22 роки.

Основні дисципліни (2019-2020 н.р.): «Accounting», «Money and Credit», «Statistics», «Payment and credit relations in foreign economic activity of enterprise», «Бухгалтерський облік», «Фінанси, гроші та кредит», «Аудит», «Страхування», «Фінансовий ринок», «Облік у банках».

Освіта

2019 - отримання вченого звання доцента кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2017 - захист кандидатської дисертації за спеціальністю 00.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Університет Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2016-2017 отримання кваліфікації «Спеціаліст з філології, Університет Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2011-2014 здобувач наукового ступеня кандидата наук, Дніпропетровський університет економіки та права

1998-2000 отримання кваліфікації «Магістр економіки зі спеціальності Облік і аудит», Дніпропетровський державний університет залізничного транспорту

1991-1997 отримання кваліфікації «Спеціаліст з обліку та аудиту», Дніпропетровський державний університет залізничного транспорту

Детальніше

Піскова Жанна Валентинівна

Піскова Жанна Валентинівна

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики Університету імені Альфреда Нобеля


Професійна діяльність

2018-2019 завідувач кафедри економіки та фінансів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

2010-2017 доцент кафедри оподаткування та соціального забезпечення Університету митної справи та фінансів м. Дніпра

2008-2010 доцент кафедри «Облік і аудит» Дніпродзержинського державного технічного університету

2002-2008 старший викладач кафедри «Облік і аудит» Дніпродзержинського державного технічного університету

2001-2002 Завідувач денного економічного відділення Технолого-економічного технікуму Дніпродзержинського державного технічного університету

Освіта

2012 присвоєно вчене звання доцента кафедри податків 12ДЦ № 032915 від 30.11.2012 р.

2008 отримання диплому кандидата наук зі спеціальності економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) ДК № 048758 від 08.10.2008 р.

2008 Захист кандидатської дисертації за темою: «Вдосконалення організаційно-економічного механізму зниження ресурсоємності продукції металургійних підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Національний гірничий університет Міністерства освіти і науки України, Дніпропетровськ, Україна

1989-1995 Вища освіта: Технологічний університет «Поділля», спеціальність – економіка і управління в побутовому і житлово-комунальному обслуговуванні у міському господарстві, інженер-економіст, Хмельницький, Україна

Викладає курси:

«Контролінг», «Аналіз діяльності компанії», «Логістика», «Реінжиніринг бізнес-процесів», «Економічні та фінансові основи управління підприємством», «Управління малим та середнім бізнесом»

Патенти на винаходи та корисні моделі:

 1. Свідоцтво № 71241 від 31.03.2017 р. про реєстрацію авторського права на твір (Стаття «Формування системи показників фіскальної ефективності податків: теорія і практика»)
 2. Свідоцтво № 75370 від 18.12.2017 р. про реєстрацію авторського права на твір (Стаття «Ділова гра «Організація бухгалтерського обліку» як елемент тренінгу та апробація спеціальних компетенцій студентів»)
 3. Свідоцтво № 75418 від 18.12.2017 р. про реєстрацію авторського права на твір (Стаття «Методичні новації вивчення організації і методики податкового контролю доходів фізичних осіб для запровадження у навчальний процес»)
 4. Свідоцтво № 81774 від 26.09.2018 р. про реєстрацію авторського права на твір (Розвиток системи оподаткування природокористування та природоохоронної діяльності в Україні)
 1. Свідоцтво № 81775 від 26.09.2018 р. про реєстрацію авторського права на твір (Методичні новації проведення ділової гри «Оподаткування підприємства» для підготовки студентів-податківців митної служби).

Сокуренко Петро Іванович

Сокуренко Петро Іванович

Кандидат економічних наук, доцент


Малашенко Юлія Анатоліївна

Малашенко Юлія Анатоліївна

Доцент кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики


Заволока Юлія Миколаївна

Заволока Юлія Миколаївна

к.е.н., доцент


0000-0002-3616-1725 Академія ID: 0040672  /

Професійна діяльність

Освіта

2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародних фінансів та банківської справи 12ДЦ № 039721 від 23 вересня 2014 р.

2011 р. Отримання диплому кандидата наук зі спеціальності економіка та управління національним господарством ДК № 066802 від 31.05.2011 р.

2011 р. Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, Полтавська державна аграрна академія, Полтава, Україна

1997 – 2003 рр. Вища освіта: Кременчуцький державний політехнічний університет, спеціальність – економіка підприємства, спеціаліст з економіки підприємства, Кременчук, Україна

Професійні досягнення та нагороди

2016 р. Почесна грамота Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля за сумлінну працю, професіоналізм, вагомий внесок в освітянську діяльність, активну громадську позицію, вболівання за честь та гідність інституту.

2015 р. Грамота Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля за сумлінну працю на освітянській ниві, формування інтелектуальної еліти та виховання свідомих громадян України, вболівання за честь та гідність інституту.

2014 р. Грамота Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля за багаторічну працю, професіоналізм, відданість своїй справі, вболівання за честь та гідність інституту та з нагоди Дня працівників освіти.

Загальний науково-педагогічний стаж 12 років та 8 місяців.

Викладає курси «Фінанси, гроші та кредит», «Фінансова система», «Фінансовий ринок», «Монетарна політика», «Контроль та безпека банківської діяльності».

Участь у семінарах, тренінгах, вебінарах:

2020 р.

Онлайн-семінар – «Цифрові інструменти Google для науковців» 19 листопада 2020 р.

Вебінар «Використання онлайн-тестів під час дистанційного навчання», сертифікат 03 листопада 2020 р.

Онлайн-конференція «Змішане навчання. Від теорії до практики», 25-26 вересня 2020 р. диплом 26 вересня 2020 р.

2021-2022 навчальний рік

Протокол № 10 (2 грудня 2021 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики

2020-2021 навчальний рік

Протокол № 8 (25 листопада 2020 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики

Протокол № 1 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики (спеціальність «Менеджмент») від 5 листопада 2020 р.

Протокол № 7 (6 жовтня 2020 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики

Протокол № 9 (5 березня 2021 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики

Протокол № 8 (25 листопада 2020 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики

Протокол № 7 (6 жовтня 2020 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики

2019-2020 навчальний рік

Протокол № 2 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики від 30 квітня 2020 р.

Протокол № 6 (24 січня 2020 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування

Протокол № 5 (21 жовтня 2019 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування

2018-2019 навчальний рік

Протокол № 1 (29 листопада 2018 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування

Вікторія Смирна -

Вікторія Смирна

Кристина Лиходій -

Кристина Лиходій

Тетяна Махиня -

Тетяна Махиня

Олександра Ворона -

Олександра Ворона

Світлана Іщенко -

Світлана Іщенко

Юлія Наливайко -

Юлія Наливайко

Євген Гриценко -

Євген Гриценко

Ольга Лисицина -

Ольга Лисицина

Олена Макоткіна -

Олена Макоткіна

Анастасія Прусан -

Анастасія Прусан

Євген Коваленко -

Євген Коваленко

Вікторія Смирна

Вікторія Смирна


Всім привіт!

Я була студенткою Університету імені Альфреда Нобеля прекрасні три роки з 2015 по 2017, і однозначно хочу сказати, що це найкращий час мого навчання!

Свій вибір я зупинила на спеціальності «Менеджмент», кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики.

Вся програма навчання, дисципліни й самі викладачі дають відмінно підготовлений і дійсно потрібний матеріал.

Університет однозначно має низку переваг серед інших вишів. Той факт, що виш приватний дає тільки велику зацікавленість всього викладацького складу в навчанні студентів і підготовки високоосвічених фахівців.

Викладачі — чесні, доброзичливі й завжди готові допомогти. Всі лекції були корисні та цікаві.
Також в університеті досить багато стипендіальних програм, різних заходів і тренінгів.

На цей час здобуваю другу освіту в Польщі та хочу сказати, що рівень і якість освіти в Нобеля набагато вище, а хороші умови та комфортна атмосфера ті ж, але за меншу вартість.

Якщо ти молодий абітурієнт, який все ще не визначився чи ж батько і все ще сумніваєтеся у виборі, зі свого досвіду можу сказати, що університет Альфреда Нобеля це відмінний вибір! Уже не раз радила своїм друзям цей навчальний заклад і у всіх позитивні відгуки.

Бажаю удачі!

Смирна Вікторія, випуск 2017 року,
Sales and logistics specialist - TMM Express Sp. z o.o. Варшава Польща

Лиходій Кристина Віталіївна

Лиходій Кристина Віталіївна


Хотілося б подякувати всім викладачам кафедри, особливо Володимиру Євгеновичу, за професійний і креативний підхід до навчання!!!

Заняття завжди проходили організовано, були розглянуті реальні приклади та знання, які я застосовувала на практиці. Нам детально розповідали про тонкощі управління, вчили правильно вибирати нішу для бізнесу, проводили порівняння, показували помилки.

Почавши працювати у сфері менеджменту, мені вдалося досить швидко зрозуміти суть робочого процесу і відмінно справлятися зі своїми робочими обов'язками.

Лиходій Кристина, випуск 2015 року, приватний підприємець

Тетяна Махиня

Тетяна Махиня


Університет імені Альфреда Нобеля для студентів — це місце, де життя вирує з неймовірною силою, розкриваються таланти та народжуються надії. Так, на протязі всього періоду навчання в цьому університеті вся наша «відривна» група отримала якісні знання, можливість для самореалізації, а студенти, своєю чергою, застосовуючи на практиці свої здібності, прославляють ім'я провідного вищого навчального закладу України та найпопулярнішого Вишу Дніпра, з успіхом розвивають славні традиції, звичаї Університету.

Всі наші одногрупники протягом багатьох років продовжують спілкуватися і радитися з викладачами Вишу з приводу багатьох робочих моментів, направляють своїх знайомих, колег і підлеглих починати або продовжувати навчання на певних кафедрах Університету, а також висловлюють подяку всьому педагогічному колективу Вишу.

Період навчання в Університеті — це, безумовно, дорога у життя, нові знайомства, гідне виховання, тому що, на мій погляд, саме Вишу розвинув в мені ті якості, якими я зараз володію, як керівник відділу продажів компанії ТОВ «Максфуд Плюс» виробництво рибних консервів ТМ «Морской Пролив» і, сподіваюся, збережу в майбутньому. Попри те, що після закінчення Вишу пройшло вже кілька років, всі хлопці нашої групи готові ділитися своїм досвідом, готові, зробити все від нас залежне, щоб Університет імені Альфреда Нобеля розвивався зараз і в майбутньому. Наш улюблений університет навчив мене життя і, звичайно ж, подарував кращих і вірних друзів. Саме тут я отримала не тільки професійну освіту, а й підтримку в становленні особистості».

Спасибі Університету за стиль, сучасність, за кращих педагогів, за новизну і простоту в подачі навчальних матеріалів, спасибі за колег, друзів, за зв'язки у світі бізнесу!

Тетяна Махиня, керівник відділу продажів компанії ТОВ «Максфуд Плюс» виробництво рибних консервів ТМ «Морский Пролив», випуск 2016 року

Ворона Олександра Сергіївна

Ворона Олександра Сергіївна


2020 року випуску.

Спеціальність «Облік і оподаткування».

Працює бухгалтером в ТОВ «Інтер Мол».

Іщенко Світлана Володимирівна

Іщенко Світлана Володимирівна


2018 року випуску.

Спеціальність «Облік і оподаткування».

Працює в корпорації АТБ ревізором сектору документальних перевірок служби внутрішнього аудиту департаменту фінансового контролінгу.

Наливайко Юлія Олександрівна

Наливайко Юлія Олександрівна


2020 року випуску.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування».

Працює заступником головного бухгалтера ТОВ «Укрсетка».

Гриценко Євген Георгійович

Гриценко Євген Георгійович


2018 року випуску.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування».

Працює головним економістом ДП «Новомосковський військовий лісгосп».

Ольга Лисицина

Ольга Лисицина


2020 року випуску.

Спеціальність «Облік і оподаткування».

Працює внутрішнім аудитором ПрАТ «Іста-Центр».

Олена Макоткіна

Олена Макоткіна


2020 року випуску.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування».

Працює економістом, спеціалістом 2-го рівня департаменту операційної діяльності Головного офісу АТ «ПриватБанк».

Анастасія Прусан

Анастасія Прусан


2018 року випуску.

Спеціальність «Облік і оподаткування».

Працює спеціалістом департаменту витрат та доходів у головному офісі компанії «Алло».

Євген Коваленко

Євген Коваленко


2019 року випуску.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування».

Працює регіональним керівником філії Sportbank (мобільний інтернет-банк) у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

9 грудня 2021

Досвід 4 курсу передано 1 курсу

3 грудня 2021

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку»

2 грудня 2021

Презентація американської логістичної компанії 1776

18 листопада 2021

Тиждень дебатів в науковому клубі «Менеджер»

18 листопада 2021

Як вибудувати бренд роботодавця

15 листопада 2021

Святкуємо міжнародний день бухгалтера разом!

10 листопада 2021

Четверта зустріч Nobel Case Club

10 листопада 2021

Школа «Digital Finance» набирає обертів!

10 листопада 2021

Вітаємо з Міжнародним днем бухгалтера!

8 листопада 2021

Святкуємо міжнародний день проєктного менеджера грою

29 жовтня 2021

Актуальні питання податкового законодавства від представників Головного управління ДПС у Дніпропетровської області

27 жовтня 2021

Новий сезон у школі «Digital Finance»

8 жовтня 2021

«Стань студентом на один день» з бакалаврами-фінансистами!

6 жовтня 2021

Що я знаю про гривню?

1 жовтня 2021

АТ «УКРСИББАНК» в гостях у клубі «Financial and accounting life»

22 вересня 2021

Американський бухоблік – в Україні!

20 вересня 2021

Збирай монети – рятуй життя

16 липня 2021

Вітаємо з Днем бухгалтера та аудитора України!

8 липня 2021

Наші «Інноваційні фінанси» – в Одесі!

16 червня 2021

Вітаємо з перемогою в Освітньому марафоні від Епіцентру!

20 травня 2021

Кафедра інноваційного менеджменту та фінансової аналітики вітає всіх причетних з Днем банківських працівників!

24 травня 2021

Кейс-клуб Університету імені Альфреда Нобеля – в дії!

20 травня 2021

«Фінансовий марафон: Focus on the Future» стає все більш насиченим подіями!

20 травня 2021

«Фінансовий марафон: Focus on the Future» продовжується в офлайн та онлайн форматі!

18 травня 2021

Черговий етап «Фінансового марафону: Focus on the Future» в Університеті імені Альфреда Нобеля!

13 травня 2021

Черговий етап «Фінансового марафону: Focus on the Future» в Університеті імені Альфреда Нобеля!

17 травня 2021

Університет імені Альфреда Нобеля підписав угоду про співпрацю з Інститутом підприємницької діяльності (Мінськ, Білорусь)

5 травня 2021

«Фінансовий марафон: Focus on the Future» в Університеті імені Альфреда Нобеля продовжується

29 квітня 2021

Черговий етап «Фінансового марафону: Focus on the Future» в Університеті імені Альфреда Нобеля!

27 квітня 2021

«Фінансовий марафон: Focus on the Future» в Університеті імені Альфреда Нобеля стартував!

21 квітня 2021

Секрети віртуальних організацій від Григорія Монастирського

21 квітня 2021

Повштовх до розвитку від Олени Асланової

17 квітня 2021

Секрети бізнесу від Дмитра Харченка

16 квітня 2021

Тиждень цікавих зустрічей продовжується або як знайти своє місце під сонцем?

14 квітня 2021

Другий тиждень менеджменту. Майстер-клас від Андрія Здесенка

22 березня 2021

Науково-практична дискусія «Особливості сучасної поведінкової економіки в системі підприємницької діяльності» – погляд з Дніпра

22 березня 2021

IV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи сучасного розвитку фінансів, обліку та банківської діяльності»

5 березня 2021

Воркшоп «Народження гривні» для учнів КЗО НВО №28

23 лютого 2021

Етичні дилеми у фінансах – чи є однозначне рішення

23 грудня 2020

Управління залученістю здобувачів під час проведення офлайн і онлайн занять

21 грудня 2020

«Neo generation» серед переможців Всеукраїнського конкурсу студентських команд LoNG-2020

20 грудня 2020

Таємниці успішних випускників розкрито

18 грудня 2020

Науковий клуб «менеджер». Яким буде світ після коронавірусу?

12 грудня 2020

Школа майбутнього менеджера. Будуємо бізнес-модель

11 грудня 2020

Зустріч з головним бухгалтером торгового дому «Вега Україна»

10 грудня 2020

Онлайн-зустріч зі старшокласниками 10-11 класів комунального закладу освіти НВК 111 м. Дніпро

10 грудня 2020

Участь фінансистів у всеукраїнському дебатному турнірі «IX Кубок Одеси»

8 грудня 2020

VI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку»

5 грудня 2020

Фінансисти та обліковці – учасники Ethics Challenge від CFA Society Ukraine

4 грудня 2020

Засідання клубу «Financial and accounting life» – обговорюємо діджитал технології в фінансах

2 грудня 2020

OneMinuteConference від MEREZHA

30 листопада 2020

Професії HR майбутнього

28 листопада 2020

Побрейнстормили!

18 листопада 2020

Викладачі беруть участь у всеукраїнському освітньому проєкті «Teach Me Online»

16 листопада 2020

Секрети успішної співбесіди з роботодавцем від французького фахівця майбутнім менеджерам

13 листопада 2020

Важливі заходи Національного банку України

12 листопада 2020

Викладачі на тижні аудиту від UGEN Challenge AUDIT

16 жовтня 2020

Вчимось виконувати кейси

13 жовтня 2020

Дізнаємось про можливості кар’єри для фінансистів та менеджерів в АТ «Укрсиббанк»

1 вересня 2020

Досвід реалізації дистанційного навчання в умовах карантину в день знань

28 серпня 2020

Спеціальність «Менеджмент» в новий рік з проєктом від YEP

12 травня 2020

Секрети ефективного рекрутингу від практиків

6 травня 2020

Дизайн-мислення за часів змін

25 квітня 2020

Тиждень менеджменту 21-25 квітня 2020 (он-лайн формат)

25 квітня 2020

Майстер-клас: «Сучасні мотиваційні підходи в управлінні» (онлайн)

24 квітня 2020

«Шо робити», як вижити в кризу — від Бітрікс24

24 квітня 2020

Експертна панель з розвитку професійних компетентностей фахівців у сфері менеджменту

24 квітня 2020

Онлайн-зустріч з Ганною Гришиною, директором з маркетингу лінії магазинів EVA

23 квітня 2020

V Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку»?

22 квітня 2020

Науковий клуб «Менеджер»: карантин з користю?

21 квітня 2020

Онлайн майстер-клас «Успішне працевлаштування: як знайти компанію своєї мрії»

30 березня 2020

Семестр за кордоном здобувачів спеціальності «Менеджмент»

24 лютого 2020

Викладачі кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики – учасники міжнародного проєкту «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

24 лютого 2020

Науковий клуб «Менеджер»: чи потрібен емоційний інтелект сучасному менеджеру?

22 лютого 2020

Школа майбутнього менеджера: маніпуляції і способи протистояння

3 лютого 2020

Випуск магістрів 2020

31 січня 2020

Семінар-тренінг для викладачів ДНЗ «Транспортно-економічний коледж» на тему «Навчальні цілі та результати навчання»

18 січня 2020

Школа майбутнього менеджера працює без канікул

27 грудня 2019

Таран Сергій, здобувач спеціальності "Менеджмент" – лауреат конкурсу «Студент року Дніпропетровщини»

14 грудня 2019

Школа майбутнього менеджера: переговори та комунікації

4 грудня 2019

День кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики в КЗО НВК №99

28 листопада 2019

IV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку»

27 листопада 2019

Про менеджмент школярам

26 листопада 2019

Віннікова Еліна, здобувач спеціальності «Менеджмент» отримала іменну стипендію міського голови

19 листопада 2019

Майбутні менеджери долучаються до мистецтва

18 листопада 2019

Обрано Голову Студентського парламенту

14 листопада 2019

Забезпечуємо якість освіти разом

11 листопада 2019

Майстер-клас для учнів школи №19 – розвиваємо soft skills

8 листопада 2019

Засідання клубу «Формула успіху» здобувачів спеціальності «Менеджмент» – досвід культурного менеджменту від практиків

6 листопада 2019

Майбутні менеджери навчаються на реальних кейсах

6 листопада 2019

Школярі цікавляться сучасним менеджментом

5 листопада 2019

Red Bull #ДійШвидко – поради професіоналів майбутнім менеджерам

1 листопада 2019

Зустріч здобувачів спеціальності «Менеджмент» з бізнес-тренером Наталією Шинкаренко

31 жовтня 2019

Досвід побудови бізнесу від програми «Жінки в бізнесі» UKRSIBBANK BNP Paribas Group

22 жовтня 2019

Емоційний інтелект – необхідна навичка сучасного менеджера

18 жовтня 2019

Професійний розвиток здобувачів спеціальності «Менеджмент» в інноваційних галузях

18 жовтня 2019

Науковий клуб «Менеджер»: як вижити в VUCA-світі?

17 жовтня 2019

Розвиваємо емоційний інтелект з «Цитрус»

16 жовтня 2019

Nobel team, вперед до перемоги в конкурсі LoNG-2019!

15 жовтня 2019

Анатомія бізнесу. Продовження…

4 жовтня 2019

Досвід практиків майбутнім менеджерам: коучинг в управлінні

27 вересня 2019

День Еразмус+ для здобувачів спеціальності «Менеджмент»

23 вересня 2019

Майбутні менеджери – перші кроки до професії

12 вересня 2019

Тарана Сергія, здобувача спеціальності «Менеджмент», обрано в Громадську раду при Міністерстві освіти та науки України

03 вересня 2019

Професори Університету відзначені Грамотами Верховної Ради України


АРХІВ НОВИН

image
image

Митрофанова Ганна Яківна

Завідувач кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, доктор економічних наук, доцент
Голова комітету з якості академічних стандартів Університету імені Альфреда Нобеля

 • 067 567 02 79
 • +38 (0562) 31-24-57
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Євтушенко Ольга Анатоліївна

Заступник завідувача

 • +38 (0562) 31-24-57
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Пестовська Зоя Станіславівна

Заступник завідувача

 • +38 (0562) 31-20-45
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57